Posts Tagged ‘Moderaterna’

Positiva människor

lördag, augusti 28th, 2010

Ytterliggare en kampanjlördag till ända. Fantastiskt roligt att träffa så många positiva människor. En del visar oro för hur försäkringskassan hanterar människor och en del som har kroniska sjukdomar är oroliga för sin försörjning på sikt. Jag tycker så synd om de som är oroliga, för jag och vi vill att de som behöver stöd ska få det och menar att oron är obefogad. Jag kan visa på goda exempel på hur det kan fungera (ska fungera) och berätta om hur vi vill ha det. Det tyder på hur länge frågan misskötts, hur vänsterblocket med alla medel misskrediterar oss och hur illa det fortfarande kanske kan fungera.
Känner du oro för dig själv eller någon i din närhet får du väldigt gärna höra av dig så budet kan gå till ansvarig minister.

Riskabel rödgrön Afghanistanpolitik

fredag, augusti 27th, 2010

De rödgröna vill ta bort de militära insaterna i Afghanistan och öka det civila biståndet kraftigt. Regeringen har redan ökat det civila biståndet. Med det multilaterala biståndet handlar det om 800 miljoner varje år som går till Afghanistan. Det är en ökning från ca 300 miljoner 2006 och mer fördubbling under denna mandatperiod. De rödgröna har ingen större biståndsbudget än alliansen och därför måste de berätta vilka andra biståndsprojekt som de vill släcka ner. MEN! Den militära närvaron är en förutsättning för att den civila närvaron ska fungera. Det är ingen fråga om antingen eller, uan både och!
De rödgröna föreslår en civil chef för den svenska ISAF insatsen, men det har vi redan öppnat upp för.
De rödgröna påstår felaktigt att Alliansen planerar öka insatsen i Afghanistan. Vi har öppnat upp för att om säkerhetsläget så kräver måste vi vara beredda på att förstärka insatsen och då i omsorg om de svenska soldaternas säkerhet. Allting annat vore djup oansvarigt om Sverige ska delta i insatsen.
Den referens om Kabulkonferensen 2014 som slutdatum för ISAF insatsen är djupt felaktig och missledande. Det är en sak att ansvaret för säkerheten har lämnats över till de afghanska myndigheterna 2014 men det innebär inte att den utländska militära närvaron inte behövs för att stödja de afghanska myndigheterna med detta. Varje anspelan om slutdatum för insatsen är en signal till talibanerna om att de bara behöver vänta ut den utländska militära närvaron för att sedan kraftsamla sig och försöka återta makten efter det datumet. Vad som skulle hända då lämnas åt fantasin, men medeltida förhållanden ligger nära. De rödgröna bryr sig alltså inte om hur det går med afghanerna…
HD  HD2  EXP  DN  SVD  SDS

Hur naturligt som helst!

fredag, augusti 27th, 2010

Fler och fler inser vad alliansregeringen åstadkommit och under vilka förhållanden. Därför visar de sitt stöd för moderaterna och alliansen vid undersökningarna.
Finanskrisen drabbade Sverige så lite att folk inte verkar ha märkt av den. Anders Borg är numera en internationellt högt respekterad finansminister. Under tiden har man gjort det man lovade 2006.
Mer kvar i plånboken efter skatt. Kolla själv på www.jobbskatteavdrag.se
Stimulerat jobb och gjort det enklare och billigare att anställa.
Med de rödgrönas förslag under tiden skulle vi haft stora finansiella problem, staten hade ägt två bilfabriker samtidigt som de ansvariga smitit från sitt ansvar. Snacka om att vi skulle behövt ropa Upp till kamp emot kvalen!
Med ett uppriktigt, genuint och ärligt intresse av att hitta samhällsproblem och berätta vad vi vill göra åt dem vinner vi fler och fler sympatier – Hur naturligt som helst!
HD  SVD  SDS  DN

Att göra skillnad för någon annan

onsdag, augusti 25th, 2010

Att ställa upp för någon som har det svårt för att göra ett land ett bättre ställe att leva i är hedervärt. Regeringens veteranpolitik sätter fokus på våra soldaters insatser utomlands där de med de yttersta krafterna som insats gör skillnad.
För vår och andras militära närvaro gör skillnad. Utan den kan vi inte hjälpa afghanerna till ett rättssamhälle med demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Säkerheten måste komma först och de civila insatserna är beroende av säkerhet för att kunna bedriva sin verksamhet. När säkerhetsläget förbättrats kan vi skicka ytterliggare civil hjälp. Det slutliga målet att Afghanistan är en modern rättstat med fullt utvecklad demokrati där alla medborgare kan leva sina liv som de vill. Motståndarkrafterna vill vrida tiden och sättet att leva tillbaka till medeltida förhållanden.
Jag kan inte förstå kritiken mot våra insatser och de som vill att vi ska lämna afghanerna åt sitt öde…
DN  HD  AB  SVD  SDS

Självutnämnda domstolar

onsdag, augusti 25th, 2010

Naturskyddsföreningens debattinlägg i dagens DN får rubrikskrivaren att välja ”Regeringens miljöpolitik får underkänt”. En lång rad beslut från regering och partier redovisas och slutsatsen blir underkänt.
Jag ger den MVG. Inte så överraskande kanske. Men jag tar in fler och andra styrande faktorer än de som Naturskyddsföreningen använder. Det krävs för att styra ett land. Under de senaste fyra åren har moderaterna och regeringen verkligen gjort en resa när det gäller att formulera och ta beslut om miljöpolitik. Det behöver inte Naturskyddsföreningen göra. Den behöver inte ta ansvar. Den lobbar för sina frågor, formulerade utifrån ett antal utgångspunkter. Men som sagt, det finns fler saker som påverkar. Alliansen har en mycket väl genomarbetad överenskommelse om miljö- och klimatpolitik, läs den gärna. I jobb- och företagspaketet finns ytterliggare att läsa om miljö. Vi har en underbart duktig tjej som talesperson i miljöfrågor, Sofia Arkelsten, hon skriver mycket om vårt miljöarbete, läs gärna mer på hennes blogg. Om inte så klipper jag in facit från fyra års miljöpolitik från hennes blogg:

Och facit har vi ju från de här fyra åren:

 • Vår miljöbudget är större än någonsin. Den har ökat från 15 till 20 miljarder.
 • Alliansregeringen har en samlad klimat och energipolitik. 
 • Utsläppsmålet är minus 40 procent nu, inte minus fyra som S, V och Mp satte.
 • Ambitionerna är högre. Ingen tidigare 3-årsperiod har Sverige haft så stora minskningar av klimatutsläppen. 
 • Vi är den första regeringen som har en samlad havspolitik
 • Havsmiljön har gått från en osynlig budget till 1,3 miljarder i ett särskilt havsmiljöanslag. 
 • Alliansregeringen har genomfört ett grönt skifte i skatterna samt skyddat mer skog än någon annan regering, vi når miljömålet.
 • Alliansen har även ökat anslaget till biologisk mångfald från 6 miljarder till 7,5 miljarder för 2007-2010. 
 • Vi ärvde Europas mest bensinslukande bilpark, nu ligger Alliansregeringen i Europatopp för sänkta utsläpp från nya bilar.
 • Miljöbilarna är 12 gånger fler, snart rullar 330 000 miljöbilar på vägarna.
 • 2009 minskade genomsnittliga utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.
 • Senaste fyra åren har utsläppen från nya bilar minskat mer än under alla 15 åren innan. 
 • Inom EU har vi äntligen en gemensam kemikaliepolitik. Den ersätter inte 27 länders politik för alla hade ingen.
 • Vi har äntligen fått ordning på dispenserna i strandskyddsbestämmelserna. De gamla reglerna var otydliga, byråkratiska samt oflexibla. Dessutom tog inte de gamla reglerna hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande eller oklara grunder. Reglerna har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet. Vi säkerstälelr strandskyddets syften, bland annat genom tydligare regler om vad som är särskilda skäl för undantag. Samtidigt är avsikten att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet, bland annat genom att främja utvecklingen av landsbygden. Detta innebär alltså inte på något vis någon hårdare exploatering av våra stränder.
 • Moderaterna samt Alliansen står bakom en fortsatt kärnkraftsanvändning i vår kolsnåla energimix.
 • En avveckling av kärnkraften skulle få stora konsekvenser för Sveriges produktion av el och vi skulle tvingas att importera smutsig el från bl.a kolkraft. 
 • Vi har en samlad energi- och klimatpolitik som står på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybart.
 • Alliansregeringen har sett till så att vi har 3 gånger mer vindkraft i Sverige samt 10 ggr mer de närmaste tio åren.

DN  HD  SVD