Posts Tagged ‘Nato’

En månad senare – Libyen blöder fortfarande

onsdag, mars 23rd, 2011

Idag 23 mars noterar jag att det har gått en månad sedan jag skrev om Khaddafi och hur han klamrar sig fast vid makten och samtidigt sprider blodig skräck när han slaktar sina landsmän. Från dörr till dörr, från rum till rum, i varenda garderob…

Många liv har han hunnit släcka innan världssamfundet kunnat samla sig och antagit en resolution som gör det möjligt att ingripa utan att begå våld på internationell lag. Frustrationen har varit stor hos många och anklagelser om att stå vid sidan och bara titta på har haglat som artillerield. Oavsett vad vi tycker så fungerar världen inte som Sverige, det är inte svenska förhållanden och förutsättningar som utgör grunden i förhandlingar som leder fram till säkerhetsrådets beslut.
FN-resolutionen är stödd av Arabförbundet och Nato har just uppgett att man är överens om hur man ska dela ledarskapet i insatsen. Eller rättare sagt, Sarkozy tillåts behålla ansiktet trots nederlag och medlemsländerna ska formellt processa beslutet under dagen.

Oavsett vilken metod som används för att störta Khaddafi innebär dessa beslut att tiden för hans styre kortas betydligt. Kanske ser vi snart bara röken av honom när han lämnar sitt land för att söka skydd hos någon annan av världens skurkar som utnyttjar och plågar sitt land och folk för egna högst personliga intressen.
SVD DN HD HD2 SVD2 DN2

Värnpliktskramare och RUT-hatare kör i diket

lördag, juli 3rd, 2010

Kollegan Rolf K ger ett pedagogiskt svar om värnplikt i dagen SvD. Värnplikt i fredstid har efter 100 år spelat ut sin roll. Själva plikten finns kvar men tillämpas inte förutom om det skulle dra ihop sig till ofärdstider. Vi får ett försvar värt namnet och med hög tillgänglighet. Det kommer att ta ett tag för Försvarsmakten att ställa om. Inte minst för att konkurrera med alla andra om värdefull arbetskraft. Försvarsmaktens förband i Skåne, P7, tror jag har mycket goda möjligheter till personalförsörjning. De har uppenbarligen en bra personalpolitik, det visas av Värnpliktsrådet som utsett P7 till landets nästa förband 2010, 2009 och 2008 – tre år i rad! Med sitt strategiska läge i  Skåne kan personal lätt dagpendla och P7 kan bli en möjlig arbetsgivare för många.
Oppositionen visar sig vara värnpliktskramare, men jag tror det är ett felgrepp, utvecklingen har sprungit ifrån dem i denna fråga – också. Undrar om de vill tillbaka till tiden med indelta soldater. Införandet av allmän värnplikt var en stor fråga där och då. Kanske var deras föregångare kramare av indelte soldaten Rask? Något att forska vidare på.
Oppositionens vilja att dra ner på Sveriges internationella engagemang att säkerställa fred och frihet är ett ytterliggare ett felgrepp. Vi måste ta internationellt ansvar. Vid en insats är den militära delen,  just en militär del. Den följs av civila insatser och ofta bistånd.
Svenskt medlemsskap i Nato har jag sett som naturligt under mina år som heltidspolitiker. Som yrkesofficer har jag utbildats för samverka med soldater från Natoländer och ser man till hur nära Sverige de facto samverkar så är det i princip enbart kvar att placera flaggan i flaggstället jämte de andra.

Gillar DN kommentar om att ROT och RUT är den nya arbetarrörelsen. Med en stor mängd nya jobb och en massa avlastning i hemmen är ROT och RUT succeer. Alliansen – den nya arbetarrörelsen. Bra. Med vänsterpartiernas märkliga rödgröna löften kommer de snart att köra i diket. Med mer av allt till fler så löser de alla problem, men jag tror det enbart är opinionsiffrorna som står i fokus. Med en snabb titt över Europa konstateras att deras kollegor kört i diket ganska rejält och nu vill di svenske vänsterpartierna göra detsamma. Tror de att folk är dumma? Det verkar så…
DN  SVD  SVD2  SVD3  SVD4  SDS  HD  HD2  HD3  HD4

Fattar Folk Försvaret

söndag, januari 17th, 2010

Jo jag tror de flesta svenskar är ganska intresserade och har en uppfattning om försvaret. Folk och Försvar inleds idag och firar samtidigt 70 år.
Jag är tveksam till att socialdemokratin egentligen förstår varför man kategoriskt och reflexmässigt säger nej nej nej så fort svensk anslutning till en allians i form av Nato förs på tal. Det är kanske en romantiserad bild av en svunnen rosenskimrande baktid som var enkel. Två sidor, kallt krig, Sverige alliansfritt (låtsades man), i syfte att strunta i grannarna om de skulle angripas (neutralt), stor militär organisation som skapade regionala jobb av stora mått, alla pojkar lumpade och blev män, isolationsförberedelser som krävde stor inhemsk produktion av alla varor och enorma förråd, ja listan kan göras lång. Dagens verklighet är komplex och verkar helt enkelt inte att klaras av att ta in för diskussion. *suck*

Jag tycker vi väntat länge nog nu och hävdar att vi ska ansluta oss även formellt till Nato eftersom det är det enda steg som kvarstår och att vi ska har ett territoriellt försvar som är värd namnet, inkluderande försvar mot samhällsstörtande verksamhet. Hela landet ska kunna försvaras. Det betyder en balans med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget i kombination med den tid det tar att öka vår förmåga när det behövs. Här krävs stor tröghet för att minska vår militära förmåga då det, i alla falla historiskt, tagits alldeles för sena politiska beslut för att hinna bygga upp rätt förmåga och numerär då det behövts. En ny och frisk debatt om försvaret av det käraste vi har, ett demokratiskt och fritt Sverige, hoppas jag startar nu så vi kan hitta breda lösningar som är långsiktigt hållbara.
DN  DN2  SVD  SVD2  SVD3  HD  HD2  HD3  SDS   AB  DN3  SVD4  HD4  HD5 SVD4  SVD5 
Göran Pettersson
  Folk och Försvar 2010  RK-Press

Självklart ska militären ut ur Afghanistan – när säkerheten medger det

onsdag, augusti 5th, 2009

Det finns inga militära lösningar på konflikter som den i Afghanistan. Militär närvaro behövs för att skapa så mycket säkerhet att civila insatser kan arbeta. Civila insatser krävs för att hjälpa landet att bygga en rättsstat så demokratiska krafter kan agera och respekten för mänskliga rättigheter ökas så att Afghanerna så småningom kan leva fria. Målet nås inte med militära medel utan de är ett av flera verktyg i en helhet.
KVP SDS SDS2 SVD DN HD

Ny Natochef och han är dansker

lördag, augusti 1st, 2009

Anders Fogh Rasmussen från Danmark tillträder som Natochef. Det är intressant att en man som kommer från ett så litet land tillåts leda en så viktig fredsorganisation som denna. Sveriges samarbete med Nato är så intimt att jag tycker det vore naturligt att vår flagga skulle stå där i flaggstället jämte de andras.
Några talesmän förutspår ett öppnare Nato vilket är av godo. Öppenhet och dialog mellan länder och människor främjar vår gemensamma trygghet och säkerhet och det säkerhetspolitiska läget behöver bli bättre.
BT JP BT2 DN SKD JP2 SVD AB KVP HD