Posts Tagged ‘Öresund’

När börjar vi borra en tunnel till Danmark?

måndag, september 6th, 2010

Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi?
HD  HD2

Öresund har gott om plats, Sundsbussarna satsar

tisdag, augusti 24th, 2010

Härligt att Sundsbussarna är tillbaka! Och nu letar de efter fler fartyg. Det borgar för en sommar 2011 med flera små, snabba överfarter mellan Helsingborg och Helsingör. Synd bara att företaget inte ser vinsten med att erbjuda pendlarna möjlighet att åka med på sina pendlarkort. Varje resenär är ju en möjlig kund varje resa. Och när pendlaren ska välja transportör tillsammans med familj och vänner på fritiden står inte Sundsbussarna på den listan, synd, hoppas de snart ser möjligheten.
HD

Skånsk ambassad i Stockholm

torsdag, juli 8th, 2010

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm tills en mer permanent lösning etablerats.
Tio år efter att regionförsöket i Skåne inleddes utvecklas det den 1 januari 2011 till ett permanent självstyre. Visserligen med tydliga avgränsningar men innehåller en betydligt större grad av självstyre än de flesta andra svenska län.

En stor del av Sveriges befolkning bor i Skåne. De kommunala gränsdragningarna innebär att skåningarna inte alltid upplever att de skånska städerna är så stora som de vid en nationell jämförelse är. Stormalmö inklusive Lund tillsammans med Helsingborgsregionen skapar en storstad med 975 000 invånare.
Med det perspektivet ska Skåne ses och då är enbart förhållanden inom de svenska nationsgränserna inräknade. Räknar man in samarbetet inom Öresundsregionen och Hamburgregionen öppnas fler spännande perspektiv. Med två timmars färd med framtida höghastighetståg mellan Helsingborg-Hamburg kopplas Öresundsregionen ihop med Hamburgregionen och de nästan nio miljoner invånarna utgör en enorm dynamisk utvecklingsregion i norra Europa. Redan nu är öresundsregionens samarbete ett faktum och dess 3,6 miljoner invånare utgör en enorm tillväxtpotential.

Skåne har stora ambitioner. Det regionala självstyret innebär ökade möjligheter men samtidigt finns klara begränsningar med ett stort mått av beroende av nationella beslut. När det skånska självstyret nu permanentas 1 januari 2011 är det naturligt att skicka tydliga signaler om Skånes ändrade politiska betydelse. Samtidigt saknas en naturlig plattform – ett kraftcentrum – utanför Skåne. Etablerandet av en ständig representation – i praktiken en ambassad – i den svenska huvudstaden utgör en samlande kraft och är kritisk för att nå skånsk framgång.

Den skånska representationen i Stockholm ska utgöra kontor för regionala, nationella och europeiska frågor avseende skånska intressen. Bland de viktigaste funktionerna är att framhålla vikten av Skåne i den nationella politiska processen där handel, infrastruktur, kultur och turism är några områden av stor betydelse.
Genom regionfullmäktige, som är den parlamentariska symbolen för Skånes självstyre, ska Skåne som en positiv och konstruktiv kraft påverka den svenska regeringen och riksdagen i frågor som rör nationell lagstiftning och förvaltning av skånskt intresse.
Uppgiften för den skånska representationen i Stockholm ska vara att följa de politiska händelserna i huvudstaden och rapportera om detta till det skånska regionparlamentet. Stor uppmärksamhet ska ges att också samverka med, skapa, ingå i, arbetsgrupper och organisationer samt med alla politiska, sociala, ekonomiska och kulturella krafter som påverkar Skåne. Det innebär att ett omfattande kontaktnät med regering, departement, myndigheter och organisationer skapas.
Medvetenhetsgraden i Stockholm om Skåne ökas genom att etablera ett ”Skånes Hus” i regeringskvarteren i centrala Stockholm. Skånes Hus ska vara en naturlig mötesplats. Här ska man kunna träffa politiker från alla partier i den svenska riksdagen. Ett stort antal besöksgrupper ska varje år bjudas in för att lära sig mer om Skåne och dess förutsättningar och möjligheter genom ett mångsidigt program med evenemang där människor med skånska erfarenheter representerar det skånska samhället. I Skånes Hus ska en politisk diskussion med föreläsningar, seminarier, utfrågningar och utställningar ständigt vara närvarande.

På detta sätt kan Skånes förutsättningar och behov förmedlas i den svenska huvudstaden i syfte att främja Skånska intressen vid nationella politiska ställningstaganden.
Samarbete och amverkan med företag, organisationer och instutitioner med skånska intressen är en naturlig del av representationens arbete. Ett exempel är Lunds universitet som sedan en tid har ett etablerat kontor i Stockholm. Som volontär och enkel administratör kommer jag att fokusera stora delar av min tid att skapa en plattform och evenemang för det fortsatta arbetet i skånskt intresse.

Satsningar på infrastruktur i Öresundsregionen lyfter Sverige

torsdag, juli 8th, 2010

Infrastruktur i ÖresundsregionenEn lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där.
Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta.

Trots allt pekar en lång rad utredningar på hur gods kan flyttas til järnväg, Hur transportflöden ökar och hur utbyggnad planeras i ett europeiskt perspektiv.
Dagens seminarium i Öresundshuset i Visby lyfte och diskuterade frågorna på ett bra vis. Jag upplever att vi, trots att vi är i Visby, pratar om skåne, med skåningar och når inte riktigt ut till de mottagare som krävs. Nationell media, organisationer, myndigheter och regering. För det är nationella beslut som krävs. Trots att regionförsöket för Region Skåne permanentas 1 januari 2011 innebär ökat självstyre måste vi gå til Stockholm för beslut.
HD

Sydsvenskan mer om Skåne än HD

tisdag, juli 6th, 2010

Bläddrar igenom pappersutgåvan av måndagens Sydsvenskan  och noterar att de skriver om den Skånsk-Danska satsningen Öresundshuset under Almedalsveckan. I HD intet om öppnandet med svenska och danska ministrar på plats varav den ena boendes i Landskrona. Synd, för jag tror att HD läsare hade uppskattat rapportering därifrån.

På torsdag 8 juli kl 1000 kommer Peter Danielsson från Helsingborg att inleda under rubriken
”Rätt infrastrukturinvesteringar lyfter tillväxten i hela Sverige”.
Henrik Sylvan, chefkonsulent IBU Öresund, presenterar ny rapport om infrastrukturen i Öresundsregionen.

Sedan paneldiskussion med: Peter Danielsson, Sören Belin, Future Rail Sweden, Christine Axelsson, regionråd Region Skåne, Pia Kinhult, regionråd Region Skåne, Henning Fougt, Region Sjælland, Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jacob Vestergaard, marknadsdirektör Öresundsbron och Femern A/S. Moderator: Jan Wifstrand, VD Rapidus.

Anna-Lena Brundin, komiker, föreläsare och stand up-artist ska följa paneldebatten under dagen och sedan reflektera och komma med underfundiga tankar över de tillgänglighetsproblem hon stöter på under sina resor mellan Stockholm och Skåne samt vidare ut i världen.