Posts Tagged ‘Övrigt’

Storm efter Lugnet?

måndag, augusti 6th, 2012

Det verkar inte så. Generaldirektören för Tillväxtverket får ta hela ansvaret efter utsvävningar med skattemedel. Nog har hon haft dålig koll. Inte bara på att de interna reglerna inte följts men även hur statens tjänstemän alltid uppmanas fylla i reseräkningen om fri måltid erbjudits. En petitess kanske, men det varenda statstjänsteman känner till, känner hon inte till.
En revisionsfunktion skulle upptäckt bristerna och tagit upp dem i sin regelbundna dialog med ledningen. Styrelsen verkar inte vara uppdaterad, får inte heller någon kritik eller ansvar.

Att media avslöjar det som vilken kommunal revision enkelt skulle upptäckt tycker jag är helt åt pipsvängen. För dåligt.

Som det är nu är det upp till varje myndighet att själv sätta upp reglerna och att sedan överskrida dem utan att någon åtgärd vidtas. Enligt min uppfattning måste det till ett gemensamt regelverk för statens myndigheter och verk tillsammans med en relevant revisionsfunktion för att undvika upprepning.

Flammar politikerförakt

torsdag, oktober 13th, 2011

Turerna kring Juholt är många. Jag har haft stor respekt för honom som politiker och senare riksdagskollega även om vi inte tillhör samma parti eller har samma ideologiska syn.

När han strax efter axlandet av partiledarskapet misskötte frågan om den svenska militära insatsen i Libyen ändrades min bild av honom drastiskt och jag var nära att vädra mina synpunkter via debattartikel men avstod eftersom jag faktiskt trodde att han, till stora delar, hade rätt i hur det fungerar på internationell nivå mellan länder och organisationer. Han har just faktiskt varit riksdagsledamot sedan 1994 med uppdrag i utskott som ansvarar för de aktuella frågorna i riksdagen. Han har även ett långvarigt och stort engagemang i sammanhang runt försvars- och utrikespolitik samt gjort en lång rad faktaspäckade nationella och internationella resor med möten på hög nivå. Med min korta tid i samma utskott har jag fått stor in syn om hur saker och ting fungerar inom försvarspolitik och relationer mellan länder.

Men med en titt i backspegeln konstaterar jag att han antingen inte tagit till sig särskilt mycket av alla möten, presentationer och diskussioner med information han uppenbarligen måste fått eller så har han inte förstått. Område efter område visar på detta.

Riksdagens regelverk när det gäller reseersättningar och kostnader som uppstår i samband med riksdagsuppdraget är inte särskilt krångligt. Det bygger på det statliga avtalet med några få undantag. Riksdagsledamoten anses alltid utgå ifrån sin bostadsadress (normalt är det arbetsplatsens adress) eftersom man representerar den valkrets där man bor. Dagtraktamentet för alla resor i landet följer samma avtal utom när man är i Stockholm där det utgår 100 per dygn man övernattar och det spelar ingen roll om man blivit bjuden på lunch/middag eller inte (normalt traktamente är 210 kr/dag med avdrag för fri lunch/middag).

Man anses också ha så stort förtroende att man kan ta så stort ansvar att man beordrar sina egna nationella resor men redovisar dem alltid med reseräkning. Numera i ett system som minskar riskerna till dubbel ersättning. Attesteringar sker alltid. Det finns alltså personal som går igenom reseräkningen innan utbetalning. Internationella resor ska godkännas av talmannen enligt vedertagna rutiner.

Administrativ ledamotsservice är den funktion i riksdagen som hjälper ledamöterna att göra rätt när det gäller all ekonomi. De är mycket serviceinriktade, angelägna om att vara ett professionellt stöd. Så fort de är tveksamma om någon del i redovisningen tar de kontakt och frågar för att klarlägga. Jag personligen hade stor hjälp av dem för att inte göra fel. Med stort tålamod svarade de på mina frågor och de tog alltid kontakt om de undrade något. Alla kan göra fel, jag har säkert gjort det, men alltid alltid frågat och sedan gjort som föreslagits. Som jag tolkar de så sparar de all e-postkommunikation de har med ledamöterna.

När det gäller övernattningsboendet så är det lite av en snackis mellan ledamöterna. Dels sker bostadsfördelningen av partierna vilket skapar en del gnissel. Övernattningslägenheternas beskaffenhet skiljer sig nämligen dramatiskt åt när det gäller storlek, standard, läge och därmed attraktivitet. Dels vet alla att man måste betala då någon övernattar hos dig, detta eftersom många tycker det är lite löjligt eftersom det handlar om så små belopp. De som väljer en annan boendelösning har koll på vilka regler som gäller, det går inte att friskriva sig ifrån.

Även om Juholts agerande missgynnar Alliansens största politiska motståndare är jag besviken på honom och de som släppt fram honom till de positioner han har. Att han är ett sänke för socialdemokraterna är lätt för mig att leva med men han visar sig kanske vara en av de politiker som flammar politikerförakt i väljarnas ögon. Det är enligt min uppfattning respektlöst mot alla väljare och de politiker som kämpar för att göra rätt.

Min Almedalsvecka

fredag, juli 8th, 2011

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.

Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.

Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?

Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.

 För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.

Kungen och bladet

måndag, maj 30th, 2011

Kungen släpper och talar ut. Samtidigt målar han in sig rejält i ett hörn och riskerar att bli rejält kladdig om fötterna om han tvingas därifrån. Det kategoriska nejet på frågor om prekära sammanhang där han sägs finnas med på bild är både hörn och färg. Journalisterna älskar den nya situationen som innebär en enorm hävstång och incitament att leta bilder. Jag kan tänka mig att alla som känner kungen eller tros ha känt kungen utsätts för en massiv kampanj i bildjakten på BILDEN med stort B. Vilken drivkraft det är. Tänk nu om den finns och han glömt… Eller diskussionen om en bild som sägs vara äkta men misstänks vara falsk…
HD  HD2  HD3  DN  SVD  SVD2

Särintressemärkt

torsdag, maj 12th, 2011

Min kommun, Helsingborgs stad, funderar på att gå med i klubben Fair Trade och bli rättvisemärkt. Helsingborg, en Fair Trade City. Tillsammans med en lång rad andra. Låter bra, javisst!
Men vad ligger bakom? Hur Fair är det? Rättvist för vem? Om vi inte går med är vi med många medborgares och medias ögon per automatik unfair – orättvis. Elak.
Jag anser att Fairtrade är ett särintresse bland en massa andra. En förening som sätter marknadskrafterna ur spel. Kommunen ska uppmuntra köp av vissa varor men inte andra. Bara Fairtrademärkt. Som permanentar de allra sämst ställda ekonomiska utanförskap. Jag vill inte stödja det. Men ser att argumentationskedjan emot är komplex, lång och ointressant för de allra flesta. Kan bli så att man väljer den lätta vägen, för samvetets skull, för politiken, för att slippa… Men det ligger 100% utanför kommunens kärnverksamhet.
Läs gärna debattartikeln i SVD  HD  HD2