Tag Archives: Regeringen

Putins plan?

Putins referensramar ser inte ut som våra. Det går inte att utgå från svensk eller västerländsk kontext eller värdegrund när ryska händelser analyseras eller förutspås. Putin har under lång tid visat det, men kanske inte så tydligt som den senaste tiden. Nu tar det sig konkreta uttryck genom illegal intervention och annekterande av Krim. Han […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Jag hjärta Systemet

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder. Det framförs en lång rad argument mot alla tankar […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Läckert logiska järnvägssatsningar

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Fegar skolan ur?

Var tredje elev 14-17 år är rädda för att börja skolan efter sommarlovet. Barnen är vår framtid. Det viktigaste vi har. Behandling av barn i skolan av skolkamrater, lärare och vuxna är kritisk. Uppväxten präglar hela livet. En motion till Ungdomens riksdag 2012  beskriver lite om hur en skolas elever ser på frågan.Var femte elev […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Eländesoverload

Följer nyhetsrapporteringen från hemmasoffan och berörs känslomässigt när bilder på ihjälslagna barn och deras föräldrar i Syrien visas. Troligtvis är de dödade av regeringens trupper. Ett lands ledning dödar sin egen befolkning och vi kan inte stoppa det. Fruktansvärda bilder som inte riktigt går att ta till sig, de känns overkliga. När sedan SVT2 Korrespondenterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

En torsdag i riksdagens kammare

Statsministern förutsätts kunna svara på vilka frågor som helst utan förberedelse, i offentlighet, i Riksdagens plenisal i direktsändning. Idag var det en sådan frågestund. När frågestunden ska inledas finns ingen statsminister på plats. Talmannen ajournerar mötet då statsministern sitter fast i en bilkö från Bromma. En bilkö skapad av en trafikolycka. Han kommer tio minuter […]
Posted in Blogg | Also tagged | Comments closed

Varför krama Khadaffi?

Riksdagen har med bred majoritet beslutat sända militär trupp utomlands, igen. Sju partier av riksdagens åtta är eniga. Sverige har en lång tradition av att med den yttersta vapenmakt vara del av fredsskapande åtgärder och har ett antal svenska soldater tjänstgörande utomlands varje år. Denna gång är det flygstridskrafter som är aktuella. Uppgiften är att […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Äntligen svenskt agerande!

Läktarplatsen lämnas och vi kommer äntligen bli en aktiv del i det första steget i det libyska demokratibyggandet. Åtta JAS 39 Gripen med luftförsvarsuppgift är kärnan i uppdraget. Jag tror det kommer handla om så kallad Air Policing och det är en spanande funktion som avlastar och säkerställer säker luft för flygförbanden som har markanfall […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Ytterligare ett av ondskans ansikte

Med ytterst brutala metoder, kanske mest hänsynslösa hittills, försöker detta ondskans ansikte – Khadaffi  – klamra sig fast vid makten. Oavsett vilka hemskheter han utsätter sina landsmän för så kommer det troligen inte att räcka för att mildra omvälvningen från diktatur till något annat. Detta annat är ännu inte fastställt. Många hoppas på demokrati men […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Region Skåne måste representeras i Stockholm

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv