Posts Tagged ‘Riksdagen’

Putins plan?

torsdag, mars 20th, 2014

Putins referensramar ser inte ut som våra. Det går inte att utgå från svensk eller västerländsk kontext eller värdegrund när ryska händelser analyseras eller förutspås.

Putin har under lång tid visat det, men kanske inte så tydligt som den senaste tiden. Nu tar det sig konkreta uttryck genom illegal intervention och annekterande av Krim. Han bryter mot internationella regler och avtal som Ryssland ställt sig bakom, vilket det finns en lång rad exempel på. Han hånar också de sanktionsbeslut som tagits av EU och USA. Det krävs hårda nypor och stor tydlighet för att inte föraktas och negligeras av Putin. Med andra ord kännbara sanktioner och visande av militära resurser.

Signalerna i skrivande stund är fortsatt expansion. Enligt finska Hufvudstadsbladet och Ilta-Sanomat har Ryssland inlett en plötslig och oanmäld militärövning nära Finland och Estland. En rysk diplomat förutspår att Ryssland kommer att ta tillbaka och förena de forna Sovjetstaterna. Diplomaten skriver på Facebook att Ryssland kommer att återta såväl Alaska och Baltikum som Polen som Finland. ”Nästa steg är hela Moldavien och hela Ukraina. Sedan alla andra forna Sovjetstater, Ryssland förenas och samlas, som alltid förut”.

Skribenter gör historiska paralleller som kan tyckas olycksbådande. EU regeringschefer möts idag för att utverka gemensamma sanktioner. Det är inte enkelt att ta fram dessa då de nationella intressena skiljer sig åt, mycket beroende av hur stort det enskilda nationella beroendet av Ryssland är. Putins medvetet och öppna förhållningssätt till rysk energi är att den är ett säkerhetspolitiskt verktyg. Några EU-länder är starkt beroende av Ryssland och arbetar troligen för att sanktionerna ska bli så betydelselösa som möjligt. Historien kanske inte upprepar sig men det finns mönster.

Den moderata försvarskommittén i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 tog fram rapporten, Blå tankar om framtidens försvar, som bland annat förordade en ökning av försvarsanslagen, anslutning till Nato och förutsåg den ryska ambitionen att återta positionen som en stormakt.

Sedan dess har de ryska storövningarna avlöst varandra och visat att den militära kapaciteten och förmågan byggts upp oerhört fort.

Natos generalsekreterare har vid flera tillfällen varit extremt tydlig att det inte räcker att vara kompis med, eller hang-around till, Nato för att få hjälp om det skorpar till sig. Norge har varit lika tydliga med den svenska ensidiga solidaritetsförklaringens obetydelse.

Regeringens signaler de senaste dagarna tyder på att det äntligen är dags för omprövning av de tidigare bedömningarna och jag ser med viss förhoppning på att så ska ske.

Ansökan om Nato-medlemskap borde tas fram och läggas färdigberedd på riksdagens bord. En vederhäftig säkerhetspolitisk analys i försvarsberedningens rapport 15 maj i kombination med substantiella satsningar på försvaret borde vara lika självklara. Tre snabba åtgärder med omedelbara effekter föreslås av försvarsbloggaren Wiseman, HÄR

Det är dags för Sverige att lämna den säkerhetspolitiska sankmarken och istället bidra till säkerhetspolitisk stabilitet i vår region. För med de tydliga signaler vi  nu ser och Putins uppfattning, att Ukrainas utträde ur Sovjetunionen 1991 var olagligt, kan innebära att hans Rysslands nya gränser inkluderar såväl Finland som Baltikum och Polen och vem vet vad mer?

Jag hjärta Systemet

tisdag, september 18th, 2012

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder.

Det framförs en lång rad argument mot alla tankar och förslag om förändringar som är kopplade till legal alkoholförsäljning i Sverige. Den socialdemokratiske riksdagsledamotens fullkomliga kapitulation häromsistens visar inte på politikens möjligheter. Däremot en högst medveten politisk värdering om var möjligheterna till störst stöd och politisk karriär kan hämtas.

Monopolets ställning kan omöjligt brytas av att våra lokala vinbönder får tillstånd att sälja direkt till intresserade kunder. Om vi inte vill det förstås. Det gäller att ta fram en nationell lagstiftning som reglerar småskalig försäljning av egenproducerade drycker och som samtidigt kan fungera parallellt med Systembolagets mängdförsäljning. Regelverk och kontroll måste självklart till för att inte sälja till underåriga och alkoholberoende, precis som Systembolaget gör idag.

Så kan Systembolaget och vinbönderna göra sina besökare glada och nöjda. Samtidigt stärker vi det lokala näringslivet, besöksnäringen och turismen. Vi måste våga.

HD  HD2  HD3 Mats Sander om alkoholpolitiken

Läckert logiska järnvägssatsningar

torsdag, augusti 30th, 2012

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga dit. Detta spårbygge borde gjorts för decennier sedan. Vilken tillväxt kunde ha skett? Hur många hundratusentals taximil kunde undvikits?

Undrar hur snacket gick när Västkustbanan skulle dras över Bjäre. Någon måste sluntit med linjalen på kartan för spåren är dragna för långt från Ängelholms flygplats för att kunna tas tillvara som den enorma utvecklingsmöjlighet den skulle kunna varit. Flygpassagerare från Halland och Skåne skulle kunna erbjudits bekvämt och miljövänligt tåg. Att dubbelspåren sedan kvaddar Skäldervikens yppersta kvalitéer där de skär genom denna kustjuvel är obegripligt.

Norrköping och Linköping kallar sig Den fjärde storstadsregionen och har lyckats i sitt enträgna lobbyingarbete. Grattis till dem. Massiva satsningar under exempelvis Almedalsveckan de senaste åren har gett utdelning. För ett antal år sedan fredspipade de sitt gamla östgötska inbördeskrig och påsade sina utspridda 276 000 invånare. När Skåne nordväst presenterade över 300 000 skåningar i tio nordvästskånska kommuner på samma yta som Uppsala räknades helt plötsligt alla 420 000 Östgötar som storstadsbor.

1 100 000 Skåningar och 3 600 000 Öresundsbor utgör ett tillväxtlokomotiv för Sverige. De nu föreslagna järnvägssatsningarna innebär positiva kvalitetshöjningar även för Öresundsregionen. De riktade satsningarna med bland annat dubbelspår på HELA Västkustbanan verkar dröja till höstens propositioner om budget och infrastruktur.
Det är långt mellan Skåne och Stockholm. Det hade behövts snabbtåg.
HD. DN DN2 SVD SVD2 SVD3 SVD4 HD DN121014

Eländesoverload

onsdag, mars 14th, 2012

Följer nyhetsrapporteringen från hemmasoffan och berörs känslomässigt när bilder på ihjälslagna barn och deras föräldrar i Syrien visas. Troligtvis är de dödade av regeringens trupper. Ett lands ledning dödar sin egen befolkning och vi kan inte stoppa det. Fruktansvärda bilder som inte riktigt går att ta till sig, de känns overkliga.

När sedan SVT2 Korrespondenterna sedan rullar i bakgrunden till mitt knattrande på datorn är min gard nere. För när de börjar visa ett reportage från Bangladesh om slaveri, barnslaveri, barnslaveri för sexuella ändamål känner jag att halsen tjocknar till och ögonen tåras. Inte så att det rinner över men nästan. Barn som stjäls, säljs av sina föräldrar och hamnar i ett prostutitionsträsk. I den aktuella stadsdelen finns 1600 registrerade prostituerade men bedöms finnas cirka 7000. 7000! Sjutusen som tvingas på att sälja sin kropp till främlingar.
Släpper fokus på det jag höll på med och följer reportagen om barnslaveri i olika former. Konstaterar att jag helt tydligt varit beredd på elände under nyhetsrapporteringen men att jag var helt oförberedd när vidriga förhållanden visades i ett annat program. Vet inte riktigt hur jag ska kunna kanalisera min känsla av att vilja reagera och göra något. Konstaterar att SVT reporter på plats i ett afrikanskt land fått kontakt med en förslavad flicka som misshandlas av sin ägare. Ägare, absurt! Han köper rent en del av sitt samvete genom att köpa henne en plats i skolan för några tusenlappar och få hennes ägare att lova sluta slå flickan. Speakerrösten meddelar att den största möjligheten för barn i en sådan situation är skola och utbildning. Det innebär att hon kanske kanske kan skapa en ljusare framtid än hon var på väg mot.
Eländestsunamin sköljer in över mig via TVn men även på internet, Facebook, ja överallt. Jag känner att min gräns är nådd, jag kan inte ta in mer, en överlastning, overload av elände som jag instinktivt försöker slå bort för att skydda mig själv. Organiserad brottslighet, korruption, maktgalenhet är några ord som beskriver anledningar till vidrigheterna. Brist på respekt för mänskligt liv och värde är på vissa ställen rent ekonomiskt och väldigt lågt värderat. Jag känner en skuld i att jag inte agerar för förändring men är kanske som de allra flesta.
Mina tankar går till FN i New York, tiden i riksdagen, den moderata utrikeskommitten, utrikesutskottet och dragningarna runt biståndet. Alla de miljarder skattekronor Sverige slussar ut varje år. Hur biståndsministern kämpar med att kunna få till stånd verkliga förändringar och mot slentrianmässighet, mot bistånd som kanske ökar korruption och cementerar maktstrukturer som innebär fortsatta vidrigheter och elände för så många miljoner människor som skulle kunna leva ett helt annat liv och utveckla sina länder och sig själva och leva i välstånd och harmoni.
Som enskild liten människa i ett av världens pytteländer frustreras jag av mina minimala påverkansmöjligheter och känner samtidigt overload, eländesoverload. Jag känner att det blir varmt och blött på min ena kind…

Flammar politikerförakt

torsdag, oktober 13th, 2011

Turerna kring Juholt är många. Jag har haft stor respekt för honom som politiker och senare riksdagskollega även om vi inte tillhör samma parti eller har samma ideologiska syn.

När han strax efter axlandet av partiledarskapet misskötte frågan om den svenska militära insatsen i Libyen ändrades min bild av honom drastiskt och jag var nära att vädra mina synpunkter via debattartikel men avstod eftersom jag faktiskt trodde att han, till stora delar, hade rätt i hur det fungerar på internationell nivå mellan länder och organisationer. Han har just faktiskt varit riksdagsledamot sedan 1994 med uppdrag i utskott som ansvarar för de aktuella frågorna i riksdagen. Han har även ett långvarigt och stort engagemang i sammanhang runt försvars- och utrikespolitik samt gjort en lång rad faktaspäckade nationella och internationella resor med möten på hög nivå. Med min korta tid i samma utskott har jag fått stor in syn om hur saker och ting fungerar inom försvarspolitik och relationer mellan länder.

Men med en titt i backspegeln konstaterar jag att han antingen inte tagit till sig särskilt mycket av alla möten, presentationer och diskussioner med information han uppenbarligen måste fått eller så har han inte förstått. Område efter område visar på detta.

Riksdagens regelverk när det gäller reseersättningar och kostnader som uppstår i samband med riksdagsuppdraget är inte särskilt krångligt. Det bygger på det statliga avtalet med några få undantag. Riksdagsledamoten anses alltid utgå ifrån sin bostadsadress (normalt är det arbetsplatsens adress) eftersom man representerar den valkrets där man bor. Dagtraktamentet för alla resor i landet följer samma avtal utom när man är i Stockholm där det utgår 100 per dygn man övernattar och det spelar ingen roll om man blivit bjuden på lunch/middag eller inte (normalt traktamente är 210 kr/dag med avdrag för fri lunch/middag).

Man anses också ha så stort förtroende att man kan ta så stort ansvar att man beordrar sina egna nationella resor men redovisar dem alltid med reseräkning. Numera i ett system som minskar riskerna till dubbel ersättning. Attesteringar sker alltid. Det finns alltså personal som går igenom reseräkningen innan utbetalning. Internationella resor ska godkännas av talmannen enligt vedertagna rutiner.

Administrativ ledamotsservice är den funktion i riksdagen som hjälper ledamöterna att göra rätt när det gäller all ekonomi. De är mycket serviceinriktade, angelägna om att vara ett professionellt stöd. Så fort de är tveksamma om någon del i redovisningen tar de kontakt och frågar för att klarlägga. Jag personligen hade stor hjälp av dem för att inte göra fel. Med stort tålamod svarade de på mina frågor och de tog alltid kontakt om de undrade något. Alla kan göra fel, jag har säkert gjort det, men alltid alltid frågat och sedan gjort som föreslagits. Som jag tolkar de så sparar de all e-postkommunikation de har med ledamöterna.

När det gäller övernattningsboendet så är det lite av en snackis mellan ledamöterna. Dels sker bostadsfördelningen av partierna vilket skapar en del gnissel. Övernattningslägenheternas beskaffenhet skiljer sig nämligen dramatiskt åt när det gäller storlek, standard, läge och därmed attraktivitet. Dels vet alla att man måste betala då någon övernattar hos dig, detta eftersom många tycker det är lite löjligt eftersom det handlar om så små belopp. De som väljer en annan boendelösning har koll på vilka regler som gäller, det går inte att friskriva sig ifrån.

Även om Juholts agerande missgynnar Alliansens största politiska motståndare är jag besviken på honom och de som släppt fram honom till de positioner han har. Att han är ett sänke för socialdemokraterna är lätt för mig att leva med men han visar sig kanske vara en av de politiker som flammar politikerförakt i väljarnas ögon. Det är enligt min uppfattning respektlöst mot alla väljare och de politiker som kämpar för att göra rätt.