Tag Archives: SKÅNE NORDVÄST

Jag hjärta Systemet

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder. Det framförs en lång rad argument mot alla tankar […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Läckert logiska järnvägssatsningar

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Turista tillsammans

Noterar att Öresundsinstitutets tidning, Job & Magt, i nummer 4, 2011 skriver om turismen i Öresundsregionen kopplat till Guide Michelin. Jag tycker förhållningssättet är passivt. Ett konstaterande. Guide Michelin ser på världen med nationsglasögonen på. Representanterna har inte en aning om de mellanregionala strävanden som de facto finns – Öresundsregionen. Eftersom referensen till Guide Michelin […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Region Skåne måste representeras i Stockholm

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

När börjar vi borra en tunnel till Danmark?

Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi? HD  HD2
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , | Comments closed

Far och flyg – Grattis nordvästskåningar!

Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Skånsk ambassad i Stockholm

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär. Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Satsningar på infrastruktur i Öresundsregionen lyfter Sverige

En lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där. Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta. Trots allt pekar en lång rad utredningar på […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Öresundsregionen – världsledande i Skåne?

Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet. Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

5581 miljoner på spel – enkelt val

Dagens budgetdebatt pågår i skrivande stund. Kommenterar några inledningsanföranden. Helsingborgs socialdemokrater lämnar en ensam budget för framtiden, utan någon partner. De har helt enkelt inte någon. De vill öka den offentliga sektorn, tvångsansluta barn o unga i två miljonprogramsområden till en kommunal kulturskola, ge fri mat för gymnasieelever och fler sommarjobb. För finansiering avser de […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv