Tag Archives: Skåne

Hemkört med Systemet gammalt grepp

30 september 2006 var första gången Helsingborgs Dagblad skrev om ölbilen. Hur trettonåringar kunde få alkohol dygnetruntlevererat. Det var en artikelserie som skapade lokal uppmärksamhet men nådde aldrig norr om Hallandsås. Senast HD skrev om ölbilen var 2008. Om hur polisen inte var så aktiv. Sedan var nyhetsvärdet förbrukat och företeelsen blev vardag i Helsingborg. […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Jag hjärta Systemet

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder. Det framförs en lång rad argument mot alla tankar […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Läckert logiska järnvägssatsningar

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Turista tillsammans

Noterar att Öresundsinstitutets tidning, Job & Magt, i nummer 4, 2011 skriver om turismen i Öresundsregionen kopplat till Guide Michelin. Jag tycker förhållningssättet är passivt. Ett konstaterande. Guide Michelin ser på världen med nationsglasögonen på. Representanterna har inte en aning om de mellanregionala strävanden som de facto finns – Öresundsregionen. Eftersom referensen till Guide Michelin […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Tungt ansvar

En ung kvinna dödad av närstående. Ett så kallat hedersmord misstänkts ha skett, igen… Enligt de uppgifter som sprids i media har brister i samhällsfunktionerna avslöjats, igen… Nu är det som hänt omöjligt att backa men ord som tragedi, katastrof och skandal ligger nära till hands. Det ligger ett mycket tungt ansvar på de axlar […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Min Almedalsvecka

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Lärarnas kompetens är avgörande

Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Region Skåne måste representeras i Stockholm

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

Gårdsförsäljning utan omväg – självklart!

Med stor glädje konstaterar jag att regeringens utredare kommit fram till att det går att bedriva gårdsförsäljning även av lokalt producerat öl och vin i Sverige – utan omvägen runt Systembolaget. Jag har en minnesbild av en något uppgiven vinbonde på Kullahalvön som i detalj berättade hur det gick till när han skulle göra ett […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Fler Systembutiker räcker inte

I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv