Posts Tagged ‘Skåne’

Tungt ansvar

onsdag, april 25th, 2012

En ung kvinna dödad av närstående. Ett så kallat hedersmord misstänkts ha skett, igen…

Enligt de uppgifter som sprids i media har brister i samhällsfunktionerna avslöjats, igen…

Nu är det som hänt omöjligt att backa men ord som tragedi, katastrof och skandal ligger nära till hands. Det ligger ett mycket tungt ansvar på de axlar som beslutat, eller inte beslutat, om hur behandlingen av den unga kvinnan skulle ske. Nu måste det förhindras att upprepas.

HD HD2

Min Almedalsvecka

fredag, juli 8th, 2011

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.

Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.

Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?

Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.

 För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.

Lärarnas kompetens är avgörande

torsdag, december 9th, 2010

Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs – lärarna.
HD DN DN2 SVD SVD2 AB AB2

Region Skåne måste representeras i Stockholm

tisdag, november 23rd, 2010

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna för resten av Sverige.
En fast förbindelse mellan två länder kräver lite extra när det gäller beslutskraft. Ett långvarigt informationsarbete ger effekt. Nu har den danska Region Hovedstaden tagit ställning och presenterar ett förslag för sin regering. De är nära sin regering. Skulle Region Skåne vara lika nära vår skulle de åka till Malmö för att göra sin presentation. Danskarna kan vara snabba att fatta beslut och när de väl gjort det är genomförandetempot högt. Det visar erfarenheterna från Öresundsbron.
För att nå den svenska regeringen krävs helt andra insatser. Det är långt till Stockholm där våra företrädare i Riksdagen redan har kalendrarna fulla av måsten. I Trafikutskottet är den skånska representationen ytterst tunn. Regeringens ende skåning har fullt arbete med sina frågor. Region Skåne måste skaffa sig bättre representation i Stockholm, för Skånes skull.
När de svenska rikstidningarna skriver om Helsingborg och Skåne handlar det mest om fotboll, kriminalitet eller extremt snöfall.
HD Danska Ingeniören Berlingske

Gårdsförsäljning utan omväg – självklart!

tisdag, oktober 26th, 2010

Med stor glädje konstaterar jag att regeringens utredare kommit fram till att det går att bedriva gårdsförsäljning även av lokalt producerat öl och vin i Sverige – utan omvägen runt Systembolaget.
Jag har en minnesbild av en något uppgiven vinbonde på Kullahalvön som i detalj berättade hur det gick till när han skulle göra ett inköp av sina egna produkter. Istället för att hämta en flaska i vinkällaren fick han själv fick göra en beställning hos Systembolaget, sedan få en formell beställning från Systembolaget till sitt företag, därefter leverera till butikens lastkaj, för att sedan gå runt till butiksingången på öppettid och göra sitt inköp… Nu ska det förenklas rejält och jag ser fram emot att se hur turistbussar stannar till för en guidad tur på vingården för att besökarna sedan äter en måltid av lokala produkter och till det kan smaka de olika vinerna för att sedan kunna handla med sig några flaskor hem, utan omvägar. Kombinerar man lokala produkter med varandra kan turismen i Skåne får en riktig skjuts framåt.
Det är värt att fira, kanske med en flaska svenskt mousserande, även om man inte ska sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Utredningen ska ju omsättas i proposition och riksdagsbehandlas med debatt och så småningom beslut och lagstiftning. Vi får se tiden an.
HD  HD2  HD3  HD4  DN  SVD  SVD2  SDS  SKD  HG  ROD  NSK  Mer Mats om alkohol