Posts Tagged ‘Skåne’

Fler Systembutiker räcker inte

onsdag, oktober 13th, 2010

I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till platser där människor gör sina livsmedelsinköp.
Men svensk alkoholpolitik måste harmonisera bättre med den övriga i Europa för att  vi ska kunna hantera de realiteter som uppstått sedan EU-inträdet 1995. Det är främst att harmonisera skatten på alkohol för att slå undan benen på den organiserade kriminaliteten som växer med prisgapet som gödningsmedel. Den alternativa akoholförsäljningen är en inkörsport till organiserad kriminalitet som handlar med allt som ger pengar. Alkohol, cigaretter, narkotika, vapen, människor, ja tyvärr kan listan göras lång.
Naturligtvis innebär fler butiker och lägre priser att tillgänglighet ökar och fler kan köpa mer. Men bara om vi stillatigande tittar på. Det krävs långsiktiga och målmedvetna satsningar för att ändra attityden till alkoholbruk och då särskilt inriktat på de som ännu inte debuterat.
Ur ett EU-perspektiv tycker jag att Sverige ska liera sig med likasinnade och arbeta hårt med att flytta frågan om alkoholbeskattning från skatt- till folkhälsoperspektiv.

Dragloket Skåne behöver företrädare

måndag, oktober 11th, 2010

Skåne har stor potential att bli ett ännu större tillväxtlokomotiv för Sveriges utveckling än man är idag men det är stor att man hamnar i bakvattnet och glöms bort i svallvågorna efter den mälardalska statsrådssjösättningen.

I samband med regeringsombildningen blir det tydligt hur dåligt Skåne är representerat i Stockholm. En lång rad debattörer har med siffror visat hur illa det är ställt. Den ende skåningen i regeringen har fullt upp med sin regeringsportfölj och kommer inte hinna med att företräda Skåne.

Skåne får ökat självstyre den 1 januari 2011. Det handlar inte om fullständigt självstyre men det är en markering att vi är byxade att ansvara för en del politikområde som regeringen annars hade tagit hand om. Hur gärna vi än inte vill, och ibland inte låtsas om, är vi helt beroende av centralt fattade beslut för att utveckla Skåne. Centrala beslut som bereds, faktainsamlas, remissas, skrivs och administreras i Stockholm av stockholmare påverkar oss starkt. Det sker i regeringskansli och departement men även myndigheter, verk, organisationer och media påverkar innehåll och inriktningar.

En enda skåning i regeringen och skånska riksdagsledamöter som inte har uppdraget, tiden eller budgeten att vara mer än allmänt positiva räcker inte långt. Men Region Skåne agerar, om än i liten skala, då man under förra mandatperioden  skapade Skåne:Stockholm-dagar i Stockholm en gång per år. Det är en mycket bra aktivitet, likaså satsningen under Almedalsveckan som är mycket värdefull.

Men det räcker inte till. Det krävs ett kontinuerligt, välstrukturerat och målmedvetet arbete för att nå långsiktig framgång. Det handlar om att skapa ett medvetande om vad Skåne kan ge Sverige om rätt beslut fattas. För att lyckas med detta måste ett kraftcentrum utanför Skåne skapas. Ett kraftcentrum på plats nära beslutsfattandet. Ett kraftcentrum och mötesplats i Stockholm – en skånsk representation – med uppgift från det regionala parlamentet i Skåne att långsiktigt främja skånska intressen inom alla områden.
KVP  SDS 

Skånes mest företagsvänlige moderat

onsdag, september 15th, 2010

Det var med stor glädje jag mottog beskedet att jag fått högsta betyg i Företagarnas kandidatguideplupp_turkos_företagsvänlig_anim. Samtidigt meddelar stiftelsen Den Nya Välfärden att jag i deras Företagarenkät hamnat på en delad andraplats av de moderata riksdagsledamöterna. Jag vet att jag har en företagsvänlig syn men inte att det skulle innebära högsta betyg i två enkäter. För mig är företagarna vardagens hjältar. Det är ju de som skapar jobben. Jobben som är valets viktigaste fråga.
Du som bor i min riksdagsvalkrets har möjlighet att personkryssa skånes mest företagsvänliga moderat!
Länk till Företagarnas hemsida för att kryssa rätt i riksdagsvalet
Företagarnas pressmeddelande
Enkätfrågor och svar
Läs tidningsartikeln i DNV tidning

Riksdagsvalkretsen består av kommunerna Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Eslöv, Höör och Hörby.

Far och flyg – Grattis nordvästskåningar!

fredag, september 3rd, 2010

Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är rädda om skattepengarna.
De stora vinnarna är nordvästskåningarna som får en välskött flygplats full av aktivitet.
HD  HD2  HD3

Mer från debatten på Bergagymnasiet i Eslöv

torsdag, september 2nd, 2010

Hotfullt efteråt är ju inte så svårt att förstå med den attityd sd representant visade under debatten. Vilket i och för sig var bra – han blottade partiets innersta kärnfråga – att alla problem vi har beror på invandring och invandrare.

Men vi var några som lyfte vikten av den viktigaste fråga – jobben, jobben, jobben.

Jag pratade också om att politiker får ofta kritik för att inte känna till något om verkligheten. Jag har levt 20 vuxenår utanför politiken utan att vara politiker eller politisk medlem. De olika erfarenheterna som politiker har med sig in i politiken tycker jag är bra.

Inför förra valet 2006 bestämde vi oss för att komma överens före valet och berätta det för alla väljare. Så de skulle veta vad de röstade på. Vi tycker det är schysstast, att vara öppen och ärlig med vad man vill. Nu har vi regerat i fyra år och berättar vad vi gjort och vad vi tänker göra om vi får förtroende från väljarna igen.   

Vi gör så det lönar sig att jobba.
Vi gör det enklare och billigare att skapa jobb.
Vi gör det enklare att komma tillbaka till jobb.
Vi gör så att fler kan bli lärlingar.

Vi tycker att alla ska vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar.

SKD