Posts Tagged ‘Skolan’

Lärarnas kompetens är avgörande

torsdag, december 9th, 2010

Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs – lärarna.
HD DN DN2 SVD SVD2 AB AB2

Sirkus Sahlin – 2 dagar kvar – socialdemokraternas skola får IG – Icke Godkänd

fredag, september 17th, 2010

Skolinspektionen fäller den skola av idag som är skapad av socialdemokratin med Göran Persson i spetsen. Det är ingen marginalanteckning det handlar om, utan en total fallucka. Signalen skulle kunna formuleras till en order: Tillbaks, gör om!
Det är alltså socialdemokratins experimenterande som lett fram till det stora misslyckande vi ser idag. Utslagningen bland elever som inte får det stöd de behöver. Utslagningen bland elever som lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen eller godkända betyg. Utslagningen bland elever som lämnar gymnasieskolan i förtid eller med ofullständiga betyg. Utslagningen av unga på arbetsmarknaden med rekordstor arbetslöshet bland unga. Utslagningen av alla de ungdomar som tappat självkänsla, självförtroende och framtidstro. Av de som ska skapa vår gemensamma framtid är det alldeles för många inte är med och kan dra.
Socialdemokratin har gjort sitt. Jag tycker gränsen är nådd. Det tar tid att förändra men jobbet måste fortsätta.
HD  DN  SVD  AB  EXP  SDS  SDS2

Vi har bra skolutbildning i Helsingborg

måndag, oktober 19th, 2009

Har uppmärksammat hur skolan i Helsingborgs debatterats i Helsingborgs Dagblad en ganska lång tid. Bilden som sätts där är ganska negativ. När jag frågade mina kollegor i skol- och fritidsnämnden fick jag en annan bild. Det väckte min nyfikenhet och jag bestämde mig för att skaffa mig personlig kunskap. Har under en period träffat flera företrädare för skolans värld och lyssnat.

Fakta säger att
Nöjd-kund-index har förbättrats
Sjukskrivningstalen minskat
Måluppfyllnaden för samtliga ämnen ökat
Behörigheten till gymnasiet ökat
Grundskolan meritvärde ökat
Läs- och skrivgaranti 94,8%
Gymnasiets meritvärde ökat Kvalitetscertifieringarna ökat
Antimobbingprogrammet innebär 30% reduktion av mobbing
Matematiksatsningen innebär att 90% fick godkänt på nationella prov i åk 9

Vid lördagens kampanj på stan träffade vi många barn och unga som var ganska nöjda med sin skola. De synpunkter som står ut handlar om att skolmaten blivit sämre och behöver bli bättre.

Vår arbetsgrupp som utvecklar vårt kommunala handlingsprogram i Helsingborg jobbar på och vi presenterar resultatet till våren.
Helsingborgs lärare gör uppenbarligen ett bra jobb men jag tror vi kan bättre.

Refuserade av Helsingborgs Dagblads chefredaktör

fredag, oktober 16th, 2009

Skoldebatten är het i Helsingborg. Vi har örat mot marken och känner vibrationerna. Möten med fackliga företrädare, elever och förvaltningschef har genomförts. Vi känner inte igen bilden som beskrivs i den lokala tidningen. Lördag 17 oktober genomför vi en kampanj i centrala Helsingborg på initiativ av några tjejer i vårt utbildningsprojekt Framtidens Ledare. Annonsering beställs i Helsingborgs Dagblad (HD) tre dagar i rad. Debattartikel med mig och vårt förstanamn i nämnden skrivs. Så också en insändare till HD insändarsida Min Mening avsedd att publiceras samma dag som kampanjen ska ske. Debattredaktionen har sagt ok. Allt är på banan. Helt plötsligt får jag beskedet att insändaren refuserats av chefredaktören på HD med motiveringen att den ”innehåller för mycket propaganda och reklam”. Jag håller inte med. Här kommer den. Läs och bedöm själv.

Var med och utforma morgondagens skola
Ska vi acceptera att elever går nio år i grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna? Det tycker inte vi.
Därför satsar vi tillsammans med femklövern på skolans kärnuppdrag, nämligen kunskap. Vi har infört skriftliga kunskapsomdömen och en läsa-skriva-räkna garanti efter första klass. Vi måste löpande följa upp barnens kunskapsutveckling.

Är det acceptabelt att barn till utländska föräldrar statistiskt sett har sämre chanser att lyckas i skolan? Det tycker inte vi.
Vi tror att alla barn är nyfikna, men behöver olika stöd för att nå kunskapsmålen i skolan. Vi ska ha höga förväntningar på både barn, lärare och föräldrar. Genom tidig uppföljning och med individanpassat stöd tror vi att varje barn kan utveckla sina kunskaper och förmågor.

Ska barn och unga vara rädda att gå till skolan på grund av bråk som inträffar på skolrasten? Det tycker inte vi.
Därför satsar vi tillsammans med femklövern på en av Sveriges största antimobbningskampanjer. Olweusmetoden är en beprövad modell som forskningsvärlden skapat. Dessutom har vi fördubblat antalet kuratorer i våra skolor. Alla barn ska känna sig trygga i skolan och det ska vara lugn och ro i klassrummet.

Det pågår ett förändringsarbete i skolans värld. Mycket har hänt men en del återstår. Vi moderater utvecklar nu våra idéer för framtidens skola. Vi vill spänna bågen ytterligare och vill veta hur just Du tycker framtidens skola ska se ut. Kom och möt oss på Stortorget idag lördag den 17/10 mellan 11.00-14.00!

Karin Gjörtler (M)
Anna Jähnke (M)
Lana Tihic (M)
My Nannesson (M)
Louise Forsell (M)
Janna Rosenqvist (M)
Linnea Rosenqvist (M)
Alexandra Wikström (M)
Ulrika Heindorff (M)
Deltagare i Framtidens Ledare för nya moderaterna

Sveriges bästa skola finns i Helsingborg

måndag, september 21st, 2009

Idag publicerade Helsingborgs Dagblad en debattartikel som jag och vår gruppledare i skol- och fritidsnämnden skrivit. Läs gärna och tyck till.