Posts Tagged ‘Socialdemokraterna’

Sirkus Sahlin – 1 dag kvar – förtroendet

lördag, september 18th, 2010

Politik är en förtroendebransch. Förtroende grundar sig ofta på hur man agerar. Mona Sahlin har visat att hon skaffat sig kompisar som väljarna har svårt att att se ihop med henne. Många socialdemokrater har extremt svårt att se en kommunist i en eventuell regering. Lika blir det för många med mp. När splittringen mellan de tre är så stor som den är blir det ännu svårare att stödja, även fär den som kanske verkligen vill. Partikamrater i landet hjälper ofta inte till då de agerar märkligt. Flera fall av misstänkt valfusk har uppdagats. Flera frågor av banal karaktär har lyfts upp som avgörande för var man ska lägga sin röst.
I grunden är det förtroende för hur regeringsdugliga kandidaterna är. Mona och Co visar tydligt att de inte är det medans Reinfeldts beprövade regering har visat stor styrka under svåra förutsättningar.
Regeringen Reinfeldt har under mandatperioden metodiskt gjort en lång rad besök i mångas vardag. Moderaterna har genomfört en riktad besökskampanj i verksamheter i välfärdens kärna. Erfarenheterna har återmatats in i politiken. Vi vet väldigt mycket om hur folk har det hemma och på jobbet. Vi kommer att använda våra erfarenheter för att skapa ännu bättre förutsättningar för människor och företag i vårt långa land.
När de rödgröna formulerar berättar hur de ser på verkligheten och vad de tänker göra om  de får förtroende, så känner människor inte riktigt igen sig, så enkelt är det.
Alliansregeringen står för arbetslinjen istället för Sahlins bidragslinje. Vi står också för att de som är sjuka ska vara hemma eller i vården med god ersättning medans de som kan jobba ska göra det. All information som berättar skräckhistorier kommer att analyseras för att se vad som fallerat och justeringar göras.
Jag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.
Jag tror människor vill styra mer av sin egen vardag, men också bidra till bättre välfärd för oss alla. Jag vill att barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva.
Jag tycker det är naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera.
Jag vill ha ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.
Alla har en plats i min vision av Sverige där var människas potential tas till vara.
Friare, tryggare och mänskligare är mina ledord.
Känner du igen dig tycker jag att du ska lägga din röst på något av allianspartierna imorgon.
HD  HD2  HD3  HD4  DN  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  SVD  SVD2  SVD3

Valet(s) huvudfråga i Helsingborg?

fredag, september 17th, 2010

Socialdemokraterna i Helsingborg har uppenbar brist på fantasi eller så har valpaniken satt in på allvar. Kanske är det en kombination av båda. Att göra en valfråga om vem som ska sköta Helsingborgsfestivalen är ju bara… ja jag vet snart inte vad. I en stad med en budget på flera miljarder skattekronor som ska hanteras ansvarsfullt för vår gemensamma välfärd diskuterar de en detalj som i sammanhanget är lika betydelsefullt som vilket håll frimärket på fakturan ska sitta. Tänkte du lägga din röst på dem så måste du tänka till en gång till, det går ju bara inte…
HD

Sirkus Sahlin – 2 dagar kvar – socialdemokraternas skola får IG – Icke Godkänd

fredag, september 17th, 2010

Skolinspektionen fäller den skola av idag som är skapad av socialdemokratin med Göran Persson i spetsen. Det är ingen marginalanteckning det handlar om, utan en total fallucka. Signalen skulle kunna formuleras till en order: Tillbaks, gör om!
Det är alltså socialdemokratins experimenterande som lett fram till det stora misslyckande vi ser idag. Utslagningen bland elever som inte får det stöd de behöver. Utslagningen bland elever som lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen eller godkända betyg. Utslagningen bland elever som lämnar gymnasieskolan i förtid eller med ofullständiga betyg. Utslagningen av unga på arbetsmarknaden med rekordstor arbetslöshet bland unga. Utslagningen av alla de ungdomar som tappat självkänsla, självförtroende och framtidstro. Av de som ska skapa vår gemensamma framtid är det alldeles för många inte är med och kan dra.
Socialdemokratin har gjort sitt. Jag tycker gränsen är nådd. Det tar tid att förändra men jobbet måste fortsätta.
HD  DN  SVD  AB  EXP  SDS  SDS2

Sirkus Sahlin – 4 dagar kvar – vidrig koppling

onsdag, september 15th, 2010

Jag tycker det är direkt vidrigt att koppla en järnvägsolycka till ett politiskt block, parti och enskilt statsråd. Särskilt osmakligt blir det då det är en representant för ett fackförbund med direkt koppling till socialdemokratin som framför den och mitt i en valrörelse. Jag skriver om Janne Rudén och SEKO. Vederhäftigheten inskränker sig nu till ett panikartat politiskt angrepp i valrörelsen när diskussionen om sakfrågan borde stå högst. Men det gör den inte för ett LO-förbund, för här gäller det att till varje pris slå på alliansregeringen och hylla socialdemokraterna.
HD  SVD

Sirkus Sahlin – 5 dagar kvar – förmögenheten

tisdag, september 14th, 2010

Är det något som de allra flesta är överens om så är det förmögenhetsskattens katastrofala effekter för vårt lands ekonomi. Den driver pengar ur landet. Pengar som skulle kunna skapa arbete. De som är förmögna har möjlighet att undgå skatten genom skattesystemets alla möjligheter till kreativitet. En kreativitet som inte skapar ett endaste något. De rödgröna är inte överens i frågan och socialdemokraterna vet är hur skadlig den är. Ändå. Ändå så går de till val på att återinföra den. Tillsammans. Märkligt.
DN  SVD  AB