Posts Tagged ‘Utrikespolitik’

Putins plan?

torsdag, mars 20th, 2014

Putins referensramar ser inte ut som våra. Det går inte att utgå från svensk eller västerländsk kontext eller värdegrund när ryska händelser analyseras eller förutspås.

Putin har under lång tid visat det, men kanske inte så tydligt som den senaste tiden. Nu tar det sig konkreta uttryck genom illegal intervention och annekterande av Krim. Han bryter mot internationella regler och avtal som Ryssland ställt sig bakom, vilket det finns en lång rad exempel på. Han hånar också de sanktionsbeslut som tagits av EU och USA. Det krävs hårda nypor och stor tydlighet för att inte föraktas och negligeras av Putin. Med andra ord kännbara sanktioner och visande av militära resurser.

Signalerna i skrivande stund är fortsatt expansion. Enligt finska Hufvudstadsbladet och Ilta-Sanomat har Ryssland inlett en plötslig och oanmäld militärövning nära Finland och Estland. En rysk diplomat förutspår att Ryssland kommer att ta tillbaka och förena de forna Sovjetstaterna. Diplomaten skriver på Facebook att Ryssland kommer att återta såväl Alaska och Baltikum som Polen som Finland. ”Nästa steg är hela Moldavien och hela Ukraina. Sedan alla andra forna Sovjetstater, Ryssland förenas och samlas, som alltid förut”.

Skribenter gör historiska paralleller som kan tyckas olycksbådande. EU regeringschefer möts idag för att utverka gemensamma sanktioner. Det är inte enkelt att ta fram dessa då de nationella intressena skiljer sig åt, mycket beroende av hur stort det enskilda nationella beroendet av Ryssland är. Putins medvetet och öppna förhållningssätt till rysk energi är att den är ett säkerhetspolitiskt verktyg. Några EU-länder är starkt beroende av Ryssland och arbetar troligen för att sanktionerna ska bli så betydelselösa som möjligt. Historien kanske inte upprepar sig men det finns mönster.

Den moderata försvarskommittén i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 tog fram rapporten, Blå tankar om framtidens försvar, som bland annat förordade en ökning av försvarsanslagen, anslutning till Nato och förutsåg den ryska ambitionen att återta positionen som en stormakt.

Sedan dess har de ryska storövningarna avlöst varandra och visat att den militära kapaciteten och förmågan byggts upp oerhört fort.

Natos generalsekreterare har vid flera tillfällen varit extremt tydlig att det inte räcker att vara kompis med, eller hang-around till, Nato för att få hjälp om det skorpar till sig. Norge har varit lika tydliga med den svenska ensidiga solidaritetsförklaringens obetydelse.

Regeringens signaler de senaste dagarna tyder på att det äntligen är dags för omprövning av de tidigare bedömningarna och jag ser med viss förhoppning på att så ska ske.

Ansökan om Nato-medlemskap borde tas fram och läggas färdigberedd på riksdagens bord. En vederhäftig säkerhetspolitisk analys i försvarsberedningens rapport 15 maj i kombination med substantiella satsningar på försvaret borde vara lika självklara. Tre snabba åtgärder med omedelbara effekter föreslås av försvarsbloggaren Wiseman, HÄR

Det är dags för Sverige att lämna den säkerhetspolitiska sankmarken och istället bidra till säkerhetspolitisk stabilitet i vår region. För med de tydliga signaler vi  nu ser och Putins uppfattning, att Ukrainas utträde ur Sovjetunionen 1991 var olagligt, kan innebära att hans Rysslands nya gränser inkluderar såväl Finland som Baltikum och Polen och vem vet vad mer?

Nato nu

måndag, november 12th, 2012

Sverige kan inte räkna med skydd från Nato om Sverige skulle bli anfallna av främmande makt, säger generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. i en intervju i SVT Hübinette 6 november.

Jag tycker det han säger är tydligt. Mycket tydligt. Inget tolkningsutrymme lämnas. Enda möjligheten att omfattas av Nato artikel 5 är att vara medlem. Basta!

Under en lång rad av år har Sverige stått utanför, och står fortfarande utanför, någon försvars- eller säkerhetspolitisk allians med ömsesidig säkerhetsförpliktelse; Hjälper du mig så hjälper jag dig.

Någon stans har det varit underförstått att vi haft så bra relation med Nato att de skulle komma till vår hjälp om vi blev angripna. Denna tanke har uppenbarligen varit ensidig.

Generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen träffar huvudet på spiken och det klingar kristallklart. Sveriges möjlighet till att omfattas av Nato artikel 5 är att vara medlem.

SVT  SVD

Eländesoverload

onsdag, mars 14th, 2012

Följer nyhetsrapporteringen från hemmasoffan och berörs känslomässigt när bilder på ihjälslagna barn och deras föräldrar i Syrien visas. Troligtvis är de dödade av regeringens trupper. Ett lands ledning dödar sin egen befolkning och vi kan inte stoppa det. Fruktansvärda bilder som inte riktigt går att ta till sig, de känns overkliga.

När sedan SVT2 Korrespondenterna sedan rullar i bakgrunden till mitt knattrande på datorn är min gard nere. För när de börjar visa ett reportage från Bangladesh om slaveri, barnslaveri, barnslaveri för sexuella ändamål känner jag att halsen tjocknar till och ögonen tåras. Inte så att det rinner över men nästan. Barn som stjäls, säljs av sina föräldrar och hamnar i ett prostutitionsträsk. I den aktuella stadsdelen finns 1600 registrerade prostituerade men bedöms finnas cirka 7000. 7000! Sjutusen som tvingas på att sälja sin kropp till främlingar.
Släpper fokus på det jag höll på med och följer reportagen om barnslaveri i olika former. Konstaterar att jag helt tydligt varit beredd på elände under nyhetsrapporteringen men att jag var helt oförberedd när vidriga förhållanden visades i ett annat program. Vet inte riktigt hur jag ska kunna kanalisera min känsla av att vilja reagera och göra något. Konstaterar att SVT reporter på plats i ett afrikanskt land fått kontakt med en förslavad flicka som misshandlas av sin ägare. Ägare, absurt! Han köper rent en del av sitt samvete genom att köpa henne en plats i skolan för några tusenlappar och få hennes ägare att lova sluta slå flickan. Speakerrösten meddelar att den största möjligheten för barn i en sådan situation är skola och utbildning. Det innebär att hon kanske kanske kan skapa en ljusare framtid än hon var på väg mot.
Eländestsunamin sköljer in över mig via TVn men även på internet, Facebook, ja överallt. Jag känner att min gräns är nådd, jag kan inte ta in mer, en överlastning, overload av elände som jag instinktivt försöker slå bort för att skydda mig själv. Organiserad brottslighet, korruption, maktgalenhet är några ord som beskriver anledningar till vidrigheterna. Brist på respekt för mänskligt liv och värde är på vissa ställen rent ekonomiskt och väldigt lågt värderat. Jag känner en skuld i att jag inte agerar för förändring men är kanske som de allra flesta.
Mina tankar går till FN i New York, tiden i riksdagen, den moderata utrikeskommitten, utrikesutskottet och dragningarna runt biståndet. Alla de miljarder skattekronor Sverige slussar ut varje år. Hur biståndsministern kämpar med att kunna få till stånd verkliga förändringar och mot slentrianmässighet, mot bistånd som kanske ökar korruption och cementerar maktstrukturer som innebär fortsatta vidrigheter och elände för så många miljoner människor som skulle kunna leva ett helt annat liv och utveckla sina länder och sig själva och leva i välstånd och harmoni.
Som enskild liten människa i ett av världens pytteländer frustreras jag av mina minimala påverkansmöjligheter och känner samtidigt overload, eländesoverload. Jag känner att det blir varmt och blött på min ena kind…

SAAB presenterar Försvarsmakten i Almedalen

söndag, juli 10th, 2011

SAAB presenterar Försvarsmaktens insats i Libyen - Almedalen 2011Försvarsmakten har just fullgjort den första delen av insatsen i Libyen, FL01. Ett flygvapenförband med stödfunktioner har samverkat med Nato i skarp insats ingen nu aktiv flygofficer tidigare gjort. Det är ett halvsekel sedan Sverige flög Tunnan i Kongo. Libyeninsatsen har genomförts med mycket positivt resultat. Berömmet haglar. Och kontingentschef Stefan Wilson redovisar det med viss blyghet. Men Sverige har gjort det – igen – och vi kan alla vara mycket stolta.

Överstelöjtnanten och Gripenpiloten Stefan Wilson, är iförd civila sommarkläder, shorts och sandaler, när han berättar till ett bildspel om insatsen. Från start till slut. Han är nyss hemkommen från insatsen och gör en fantastisk bra presentation inför ett stort antal intresserade sammanpressade i ett tält utsmyckat med budskap och loggor från Fjärde storstadsregionen som används till ”Efterfrågat” på kvällarna efter partiledartalet i Almedalen. Stefan Wilson är pedagogisk, öppen och tydlig. Med en avslutande känslomässig film från kriget sätter han fingret på varför vi ska agera militärt även utanför Sveriges gränser. För det vi tror på; fred, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, en trygg vardag, välfärd och så mycket mer vi tar för givet här hemma.

Allt beröm till Stefan Wilson och hans personal som gjort ett storartat jobb. Men inramningen känns fel. Inte en svensk flagga, inte en enda pryl från Försvarsmakten, ingen information, inte något. Men SAAB hade ställt upp en civil version av en flygsimulator där flygplanet kunde provköras.

Varför tar inte Försvarsmakten tillfället i akt och gör eventet till sitt? Med stortrumman kunde marknadsföring skett. Nu är det SAAB som agerar. Syftet är gott, jag förstår både varför och hur det blev så här eftersom jag personligen har varit med om det så många gånger. Men… Försvarsmaktens HMS Carlskrona ligger förtöjd på i Visby hamn. I och för sig på ”fel” sida av hamnen sett ur ett publikt perspektiv, men kanske skulle presentationen ägt rum där? Först där med efterföljande presskonferens och sedan i ett större sammanhang? Klart att Stefan Wilson skulle haft flygoverall på sig, med flyghjälmen i hand, presenterats av en uniformerad general, kanske Flygvapeninspektör Anders Silwer? Är det en uniformsrädsla som finns kvar i det offentliga Sverige? Det här var en bra programpunkt – men den kunde blivit så mycket bättre.

Pas! – Hvergang?

fredag, maj 13th, 2011

Dansk passkontroll vid resa mellan Sverige och Danmark! Är det sant? Nu har dansken tittat för djupt i naveln, eller hvad? Det finns en omvärld som man mycket medvetet valt att ansluta sig till. Inte minst genom EU-medlemskap men även med en lång rad, i vissa fall mycket gamla, överenskommelser med sina grannar om bland annat passfrihet. Förvirringen är stor och signalen om integrationsvilja eller snarare brist på detsamma mycket tydlig. Ska bli intressant om de verkställer passkontroll vid resa över Öresund, hvergang. Tror de får tänka till en gang till.
HD  HD2