Posts Tagged ‘Vänsterexperimentet’

O(s)äkerhet för afghanerna

onsdag, september 15th, 2010

Säkerhet är en förutsättning för civila insatser. Säkerhet är en förutsättning för att ett land som Afghanistan ska kunna bygga fungerande demokratiskt rättssamhälle värd namnet. Ett samhälle där flickor kan gå till skolan utan risk för sitt liv. Ett samhälle som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett samhälle långt borta från de medeltida förhållanden som talibanerna vill vrida tillbaka landet till.
Vänsterpartiet styr de rödgrönas utrikespolitik. Det innebär att de vill dra tillbaka de säkerhetsskapande styrkorna. Men de är splittrade.
Det är klart att vi inte ska ha militära resurser i Afghanistan längre än det behövs. Vi bidrar till säkerheten tillsammans med andra och ska naturligtvis lämna landet samtidigt som dem. Vi får inte svika afghanerna med ett för tidigt tillbakadragande.
HD  DN  SVD

Sirkus Sahlin – 4 dagar kvar – vidrig koppling

onsdag, september 15th, 2010

Jag tycker det är direkt vidrigt att koppla en järnvägsolycka till ett politiskt block, parti och enskilt statsråd. Särskilt osmakligt blir det då det är en representant för ett fackförbund med direkt koppling till socialdemokratin som framför den och mitt i en valrörelse. Jag skriver om Janne Rudén och SEKO. Vederhäftigheten inskränker sig nu till ett panikartat politiskt angrepp i valrörelsen när diskussionen om sakfrågan borde stå högst. Men det gör den inte för ett LO-förbund, för här gäller det att till varje pris slå på alliansregeringen och hylla socialdemokraterna.
HD  SVD

Sirkus Sahlin – 5 dagar kvar – förmögenheten

tisdag, september 14th, 2010

Är det något som de allra flesta är överens om så är det förmögenhetsskattens katastrofala effekter för vårt lands ekonomi. Den driver pengar ur landet. Pengar som skulle kunna skapa arbete. De som är förmögna har möjlighet att undgå skatten genom skattesystemets alla möjligheter till kreativitet. En kreativitet som inte skapar ett endaste något. De rödgröna är inte överens i frågan och socialdemokraterna vet är hur skadlig den är. Ändå. Ändå så går de till val på att återinföra den. Tillsammans. Märkligt.
DN  SVD  AB

Sirkus Sahlin – 6 dagar – debatten

måndag, september 13th, 2010

I söndagens debatt hade Mona Sahlin snäppt upp sig. Men statsministern heter Fredrik Reinfeldt och med hans insats igår och tidigare kommer statsministern även i fortsättningen heta Fredrik Reinfeldt. Det är inte hans överlägsenhet i debatten som räknas utan det är politiken han står för.
SVD  DN  HD  HD2

Sirkus Sahlin – 8 dagar kvar – Ohly

lördag, september 11th, 2010

Ohly är mycket tydlig med sin vilja att fälla en alliansminoritetsregering. Det visar gårdagens utfrågning. Vad de andra tycker får vi inte veta. Ohly bestämmer. Kommunisternas inflytande hos de rödgröna är markant. Det har tidigare utspel visat. Skulle situationen uppstå tror jag Ohly skulle rysa av välbehag, nyval är nog så nära revolution man kommer som svensk kommunist.
HD  DN  SVD